HTML

+387 35 369 419
Aktivnosti

Angažovan 71 nezaposleni doktor medicine, projekat se nastavlja

 

24.06.2024 14:49
Slika
 

rojekat zapošljavanja nezaposlenih doktora medicine sa područja Tuzlanskog kantona ušao je u završnu fazu potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog kantona. Poslodavci i ljekari koji će po Programu unaprjeđenja zdravstvene zaštite biti angažovani u zdravstvenim ustanovama TK  tokom narednih 12 mjeseci potpisali su danas ugovore.

Riječ je o sufinansiranju, a sredstva su obezbijeđena putem federalnog Programa za zapošljavanje i Programa za unaprjeđenje zdravstvene zaštite, kazala je ovom prilikom Sekretar Ministarstva zdravstva TK Melika Saračević.

„Radi se o 71 doktoru. Potrebu za angažovanjem mladih ljekara iskazalo je 8 domova zdravlja, UKC Tuzla, bolnica Gračanica i Zavod za javno zdravstvo TK“, kazala je Saračević.

  Nosilac projekta zapošljavanja mladih doktora je Služba za zapošljavanje TK koja je i raspisala konkurs čije je uslove na kraju ispunio 71 doktor medicine.

„Mi ćemo nastaviti sa realizacijom i u okviru obezbijeđenih finansijskih sredstava koje imamo. Prije svega od Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje TK a nadamo se i sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja“, kazao je direktor Zavoda za zapošljavanje TK Miralem Softić.

Prema riječima direktora Zavoda zdravstvenog osigurnja TK Denisa Husića kompletan projekat sufinansiranja, ne računajući sredstva Službe za zapošljavanje, je na Zavodu otprilike 2/3 i iznosit će oko 2,5 miliona KM.

„Radi se o pojedinačnim mjesečnim iznosima oko 2700 KM po jednom ljekaru. Kompletan proces prijema ljekara je veoma značajan jer imamo prirodni odljev ljekara sa UKC-a i zdravstvenih ustanova. Otprilike stotinjak ljekara sa UKC-a sljedeće godine ide u penziju. Samo jedan dom zdravlja će penzionisati u sljedećoj godini 35 ljekara. Situacija nije da je alarmantna nego je stvar potrebe da se ovaj 71 svršeni ljekar zaposli u sve zdravstvene ustanove“, kazao je Husić.

Sredstva koja su u početku bila predviđena za angažovanje 111 ljekara nisu iskorištena pa je nakana, u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK, Federalnim zavodom za zapošljavanje i Zavodom zdravstvenog osiguranja TK u nastavku podržati prijem svih ljekara koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK, naglašeno je ovom prilikom.

 

0 0