HTML

+387 35 369 419
Aktivnosti

Finalizacija projekta zapošljavanja ljekara sa evidencije nezaposlenih

 

27.02.2024 08:30
Slika
 

Kako bi sagledali u kojoj je fazi realizacija projekta zapošljavanja svih ljekara koji se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje TK danas su se sastali ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Denis Husić i direktor Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Miralem Softić

 Prema riječima direktora Softića projekat je upućen Federalnom zavodu za zapošljavanje i već je pozitivno odobren na sjednici Upravnog odbora, te bi se na narednoj sjednici trebao precizirati postupak realizacije.

Prema evidenciji Službe za zapošljavanje TK nezaposlenih ljekara na našem kantonu ukupno je 111, zaključno sa 31. decembrom 2023. godine i svi oni bi u narednom periodu trebali biti raspoređeni u javne zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona.

Na današnjem sastanku je dogovoreno da će, nakon odobravanja projekta,  Služba za zapošljavanje uporedo raspisati javni poziv za ljekare koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, kao i javni poziv za javne zdravstvene ustanove sa područja TK, gdje će poslodavci iskazati svoje potrebe odnosno broj potrebnih ljekara.

Uslovi za rangiranje na listi ljekara bit će dostavljanje diplome sa prosjekom ocjena, dužina studiranja kao i dužina prijave na birou. Komisija sastavljena od predstavnika Službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravstva će imati zadatak utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove te njihovo rangiranje. Ministarstvo zdravstva će sa liste kandidata u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja vršiti raspored ljekara, u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Direktor ZZO TK Husić iskazao je ovom prilikom podršku projektu te naglasio da Zavod stoji na raspolaganju za svaki vid pomoći prilikom realizacije projekta.

 

0 0