HTML

+387 35 369 419
Konkursi i javni pozivi

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 27.07.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 15 SATI

 

20.09.2023 14:20
 

(MINISTARSTVO ZDRAVSTVA SE NALAZI U PROSTORIJAMA RUDARSKOG INSTITUTA U TUZLI A KANDIDATI SU DUŽNI DOĆI SAT VREMENA RANIJE I SA SOBOM IMATI LIČNU KARTU)


GRUPA 1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR: (kandidati trebaju doći u 14 h)
1. HRŠTIĆ LEJLA
2. ALISPAHIĆ ADISA
3. PRELIĆ AJDIN
4. MEŠANOVIĆ ALMIR
5. ZILKIĆ NEDIM
6. SALIBAŠIĆ ALMA
7. SPAHIĆ ERMIN
8. HANDALIĆ MAHIR
9. KOVAČEVIĆ NERMINA
10. SENDIĆ ALMEDINA
11. MUJKANOVIĆ AMILA
12. BEKTIĆ LEJLA
13. REDŽIĆ ZERINA
14. ISIĆ SABINA
15. FIŠEKOVIĆ BELMA
16. HUSEINBAŠIĆ MAHIR
17. ZAHIROVIĆ BAJRO
18. SALENDRKOVIĆ IRMA
19. HAJDARHODŽIĆ EMINA
20. PIRAGIĆ NAIDA

FARMACEUTSKI TEHNIČAR:
1. KEVRIĆ SELENA

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR:
1. SULJAGIĆ ALMEDINA
2. HALILOVIĆ ALMINA
3. VEHAB MUERISA
0 0