HTML

+387 35 369 419
Aktivnosti

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 27.07.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 16 SATI

 

20.07.2023 14:43
Slika
 

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 27.07.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 16 SATI

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)


GRUPA 1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR: (kandidati trebaju doći u 15 h)
1. PIRAGIĆ AIDA
2. DURAKOVIĆ EMINA
3. HIDANOVIĆ AMRA
4. BEGIĆ ADELA
5. AJDINOVIĆ AMINA
6. BIJELIĆ ADISA
7. KARIĆ KANITA
8. AKŠAMOVIĆ AMRA
9. BRITVAREVIĆ ŠEMSA
10. BABAJIĆ ARMELA
11. MEHMEDIČEVIĆ NERMINA
12. BABIĆ TAMARA
13. HANKIĆ ADMIR

STOMATOLOŠKA SESTRA:

1. RAHIMIĆ ADNA
2. IKANOVIĆ AJLA
3. ŠABANOVIĆ SANELA
4. OŠTRAKOVIĆ EDNA

ZUBNI TEHNIČAR:
1. SALIOSKI ALMA
2. MEHMEDAGIĆ ANEL
3. SMAJLOVIĆ ANIDA

PEDIJATRIJSKA SESTRA:
1. SOFTIĆ SELMA
AKUŠERSKA SESTRA:
1. MUJABAŠIĆ EDINA

FARMACEUTSKI TEHNIČAR:
1. AVDIBEGOVIĆ LAMIJA
2. DURMIŠEVIĆ FATIMA
0 0