HTML

+387 35 369 419
Obavještenja i rezultati

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 16 SATI

 

20.02.2024 09:09
 

 

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA  POČETKOM U  16 SATI

 

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

                                                                                     (kandidati trebaju doći u 15 h)

 

GRUPA  2 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

  1.  SIOČIĆ (JASMIN) AJLA
  2. MUJAČIĆ  SEMIR
  3. NUHANOVIĆ  ALMINA
  4. SINANOVIĆ  SUMEA
  5. POLJAKOVIĆ  MELIHA
  6. PEZIĆ  AMELA
  7. FERIZOVIĆ  RAMO
  8. EFENDIĆ  NEJRA
  9. SALANOVIĆ  ADNA
  10. BABAJIĆ  BENJAMIN
  11. HALIDOVIĆ  NEDŽMA
  12. BOJIĆ  EMINA
  13. HUSIĆ  NEJRA
  14. SULJIĆ  BENJAMIN
  15. KLOBODANOVIĆ  ADNA
  16. ĆOSIĆ  MELIHA
  17. ČAJLAKOVIĆ  EMRAH
  18. DŽIHANOVIĆ  SAMIRA
  19. BAJIĆ  MAIDA
  20. MEŠTRIĆ  JASMINA
0 0