HTML

+387 35 369 419
Javni pozivi

Odluka o određivanju slobodnih lokacija za osnivanje apoteka u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini

 

16.11.2021 10:53
Slika
 
Na osnovu člana 14. i člana 23. Zakona o ministarskim i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 10/18 – prečiščeni tekst), člana 12. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) i člana 6. stav 1. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH", broj: 44/12, 23/13, 27/14 i 36/19), Ministarstvo zdravstva donosi


O D L U K U
o određivanju slobodnih lokacija za osnivanje apoteka u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
0 0