HTML

+387 35 369 419
Aktivnosti

Poboljšanje kvaliteta života osoba treće životne dobi

 

21.03.2024 10:03
Slika
 

O projektu unaprjeđenja kvaliteta života u trećoj životnoj dobi kroz  aktivno starenje razgovarala je danas ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović sa predstavnicima Crvenog križa Tuzlanskog kantona i Švicarskog crvenog križa.

Ministrica Bećirović naglasila je ovom prilikom da prepoznaje značaj uključivanja osoba u poodmakloj dobi u aktivnostima koje trenutno provode Crveni križ TK i Švicarski crveni križ te da resorno ministarstvo podržava radnje koje se poduzimaju za osiguranje kvalitetnijeg života osoba ove dobne skupine.

Na današnjem sastanku dogovoreni su naredni koraci kada je u pitanju angažman Ministarstva zdravstva kao nosioca aktivnosti u ovom projektu te  precizirana saradnja sa Ministarstvom za rad, scoijalnu politiku i povratak TK.

Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa Švicarskim crvenim križom aktivno radi na izradi Strategije aktivnog starenja za osobe treće životne dobi na području Tuzlanskog kantona te je planirano je i formiranje interresorne radne grupe Vlade Tuzlanskog kantona, koja će u skladu sa svojim nadležnostima doprinositi unaprjeđenju kvaliteta života osoba treće životne dobi na području Tuzlanskog kantona.

0 0