HTML

+387 35 369 419

Obavještenja i rezultati

  KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 29.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA  POČETKOM U  16 SATI   (Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)   ...
  KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 28.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA  POČETKOM U  16 SATI   (Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)   ...
0 0