HTML

+387 35 369 419

Javni Pozivi - ARHIVA

Slika
Na osnovu člana 6. Pravilnika o Zdravstvenom savjetu ministarstva zdravstva tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj:17/22) ministar zdravstva d o n o s i O D L U K U o poništenju javnog poziva za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Tuzlanskog Kantona
Slika
Na osnovu člana 14. i člana 23. Zakona o ministarskim i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 10/18 – prečiščeni tekst), člana 12. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) i člana 6. stav 1. Pravilnika o bližim uvjetima u pogl...
Slika
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 35/05), i Odluke ministra zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona broj: 13/1-30-018344-3/21 od 04.10.2021.godine, objavljuje se ISPRAVKA JAVNOG OGLASA za popunu radnog mje...
0 0