HTML

+387 35 369 419

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Ministarstvo zdravstva je organizovano tako da se poslovi i zadaci iz nadležnosti Ministarstva obavljaju u okviru osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica, odnosno Ministarstvo u svom sastavu ima tri Osnovne organizacione jedinice i to:
Ministar Dušanka Bećirović – minzdr@tk.kim.ba  035 369 419 fax 035 369 420
Sekretar Melika Saračević- smelika@tk.kim.ba  035 369 411

ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO

Pomoćnik ministra Nedžad Djedović – nedzad.dj@tk.kim.ba  035 369 412
Viši referent za administrativno- tehničke poslove Enes Hodžić enesh@tk.kim.ba  035 369 416

ODJELJENJE ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE I OPĆE POSLOVE

Pomoćnik ministra Nermina Čeliković - cnermina@tk.kim.ba  035 369 413
Stručni savjetnik za pravne poslove Slavena Vojinović slavenav@tk.kim.ba  035 283-556
Stručni saradnik za opštu upravu Nizama Mešanović mnizama@tk.kim.ba  035 283 556
Viši referent za administrativno- arhivske poslove Lejla Hadžimustafić lejlah@tk.kim.ba  035 369 416
Viši referent tehnički sekretar Marija Pavlović minzdr@tk.kim.ba  035 369 419
Vozač Muamer Bećirović

ODJELJENJE ZA PLANIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, EDUKACIJU,IMPLEMENTACIJU PROJEKATA EU IOBLAST FARMACIJE

Pomoćnik ministra Miralem Smajić miralems@tk.kim.ba  035 369 415
Stručni savjetnik za planiranje, edukaciju i implementaciju projekata Ivana Pranjić Kudumović ivana.pk@tk.kim.ba  035 369 415
Slika 51
0 0